Skład Prezydium Rady Rodziców z X LOD w roku szkolnym 2021/2022

Przewodniczący - Wojciech Siemiątkowski
Zastępca - Monika Fliss
Sekretarz - Dorota Mąkowska

 

e-mail: r.rodzicow@lo10.edu.gdansk.pl

Składka miesięczna na Radę Szkoły wynosi 20 zł.
Nr rachunku: 64 1020 1811 0000 0402 0015 1126
Bank: PKO BP
W tytule przelewu proszę wpisać: imię, nazwisko i klasę dziecka.