Adres:   ul. Kościuszki 8b; Gdańsk, 80-451
Telefon: 58 341 49 15
Fax:      58 341 97 75
E-mail:  sekretariat@lo10.edu.gdansk.pl

 

Sekretariat szkoły czynny dla interesantów:

poniedziałek, środa piątek: 07:30 - 14:30
wtorek, czwartek: 08:00 - 14:30


Skrzynka E-PUAP

Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP). 

W celu dostarczenia do naszego Liceum dokumentu elektronicznego, należy zarejestrować się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) pod adresem epuap.gov.pl

Identyfikator szkoły w ePUAP: 
LOD10_Gdansk

Elektroniczna skrzynka podawcza X Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Lecha Bądkowskiego w Gdańsku zawiera jeden formularz elektroniczny pn. Pismo ogólne do podmiotu publicznego. Za jego pomocą załatwią Państwo sprawę należącą do zadań X Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Lecha Bądkowskiego w Gdańsku.

Pliki zawierające szkodliwe oprogramowanie będą automatycznie usuwane.

W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania X Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Lecha Bądkowskiego w Gdańsku, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w X Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Lecha Bądkowskiego w Gdańsku za pomocą adresu iod.xlod@op.pl.