1. Procedura zwalniania uczniów z zajęć edukacyjnych w X LO.
 2. Procedura usprawiedliwiania nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych w  X LO.
 3. Procedura na wypadek wystąpienia agresywnych zachowań w X LO.
 4. Procedura postępowania na wypadek popełnienia przez uczniów X Lo czynu karalnego.
 5. Procedura postępowania na wypadek ucznia X LO będacego ofiarą czynu karalnego.
 6. Procedura postępowania przez uczniów na wypadek znalezienia i używania w X LO substancji psychoaktywnych.
 7. Procedura na wypadek wystąpienia kradzieży lub wymuszania pieniędzy lub przedmiotów wartościowych.
 8. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia niepokojących zachowań seksualnych uczniów w X LO.
 9. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia prób samobójczych w szkole.
 10. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków prostytucji.
 11. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków rozpowszechniania pornografii w szkole przez ucznia.
 12. Cyberprzemoc - procedura reagowania w X LO.
 13. Polityka ochrony dziecka przed krzywdzeniem przez dorosłych w X LO w Gdańsku.
 14. Procedura postępowania nauczyciela z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze w X LO.
 15. Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w X LO.
 16. Procedura postępowania na wypadek terroryzmu w X LO.
 17. Regulamin wyjść poza teren szkoły.
 18. Procedury zapewnienia bezpieczeństwa od dnia 1 września 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 w X LOD
 19. Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły w trakcie prowadzonych zajęć