Nasi tutorzy:


Joanna Zorn-Szumiło
Kamila Budzyńska-Ślimak
Anna Juścińska

Magdalena Zajkowska
Agnieszka Baranowska 

Agnieszka Styła

Tutoring

Tutoring jest jedną z metod pracy w ramach edukacji spersonalizowanej, która w skuteczny sposób pozwala rozpoznać potencjał, mocne strony konkretnej osoby. Dzięki temu możliwy staje się dalszy efektywny rozwój osoby – dojrzałej, umiejącej podejmować mądre wybory (edukacyjne, zawodowe i życiowe). Osoba korzystająca z tej formy pracy nad sobą, dzięki tutorowi, inspirowana jest do stawiania sobie odważnych celów, podejmowania wyzwań i spełniania marzeń. Proces tutoringu opiera się na indywidualnej relacji i regularnych spotkaniach z tutorem.
Pierwotnie tutoring stosowany był na uczelniach wyższych m.in. Oksfordzie, potem także innych anglosaskich uniwersytetach. Uczelnie, na których prowadzony jest profesjonalny tutoring, są w czołówce najlepszych uniwersytetów świata.

Fundamenty tutoringu

 1. klasyczna relacja mistrz – uczeń;
 2. współczesne osiągnięcia psychologii pozytywnej, skupiającej się na mocnych stronach osoby i przyszłości, a nie przeszłości;
 3. personalizm uznający, że w rozwoju osoby poza rozumem i kompetencjami poznawczymi ważne jest także kształtowanie charakteru, woli i emocji.

Tutorial

Tutorial jest indywidualnym spotkaniem zainteresowanej rozwojem osoby z tutorem, które:

 1. ma miejsce się w szkole, w dogodnym dla obu stron czasie poza lekcjami;
 2. zwykle trwa godzinę lekcyjną i odbywa się co 2 tygodnie (jeśli jest taka potrzeba i będzie to bardziej efektywne - możliwe jest skrócenie spotkania z jednoczesnym zwiększeniem jego częstotliwości);
 3. przebiega wg ustalonych przez obie strony zasad spisanych w kontrakcie;
 4. jest bezpłatne.

Tutor

Każdy z naszych tutorów posiada:

 1. Certyfikat Tutora I stopnia wydany przez Collegium Wratislaviense - Szkołę Tutorów;
 2. niezbędne do prowadzenia indywidualnych tutoriali umiejętności (konkretne narzędzia i metody niezbędne w pracy);
 3. doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju spotkań.

Z tutoringu może skorzystać osoba, która:

 1. chce rozpocząć przygodę na drodze samorozwoju - podstawą jest dobrowolność;
 2. zgłasza chęć szkolnemu koordynatorowi tutoringu (Joanna Zorn- Szumiło) /konkretnemu tutorowi lub dostaje taką propozycję od wychowawcy lub innego nauczyciela;
 3. akceptuje zasady dotyczące przebiegu tutoriali ustalone ze swoim tutorem;
 4. jest otwarta, chętna do kontaktu z konkretnym tutorem.