Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest napisanie matury z geografii na poziomie rozszerzonym.
Egzamin maturalny dwujęzyczny z geografii obejmuje zakres rozszerzony i jest przeprowadzany w dodatkowym terminie dla przedmiotów nauczanych dwujęzycznie.  
Czas trwania egzaminu 80 minut, maksymalna ilość punktów 30.  
Arkusz zawiera formułowane w języku angielskim pytania otwarte i zamknięte z geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej, nie obejmuje treści programowych geografii Polski.  
Przystąpienie do egzaminu maturalnego dwujęzycznego  z geografii może dawać korzyści w postaci lepszego przelicznika punktów otrzymanych na świadectwie maturalnym.
Szczegółowe informacje znajdują się w informatorach rekrutacyjnych każdej uczelni.