UCHWAŁA NR XXIV/666/20 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 25 czerwca 2020 r.

UCHWAŁA NR XVII/387/19 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 28 listopada 2019 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/978/17 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 marca 2017 r.