Przejdź do treści Przejdź do menu

Logo szkoły


X Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne

Zebranie Rady Pedagogicznej. Spotkanie wychowawców i nauczycieli z rodzicami – informacja o postępach w nauce. Poinformowanie o przewidywanych ocenach końcoworocznych - klasy III. Podsumowanie IV etapu edukacji.

back to top