Przejdź do treści

logo_szkoly.png


X Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne

Wystawienie przewidywanych ocen końcoworocznych i ocen z zachowania - klasy III. Ustalenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej odbywa się poprzez wpisanie jej do dziennika elektronicznego.

back to top