Przejdź do treści

logo_szkoly.png


X Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne

Wystawienie ocen rocznych i końcowych dla uczniów klas III. Ustalenie rocznej i końcowej oceny klasyfikacyjnej odbywa się przez wpisanie jej do dziennika elektronicznego.

back to top