Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych
znajdują się w systemie Nabór Pomorze, w zakładce Osiągnięcia