W dniach od 25.09.2022 do 01.10.2022 czwórka uczniów naszej szkoły uczestniczyła w wymianie międzynarodowej w Culemborg, w Niderlandach, w ramach projektu Erasmus+ ‘’Digital Challanges: Unlock the Escape Room”.

Nauczyciele z Koningen Wilhelimina College zorganizowali dla uczestników z sześciu szkół partnerskich niezwykle ciekawy program związany z głównymi hasłami projektu: demokracja, media i współczesne wyzwania technologii cyfrowej. Uczestniczyliśmy w spotkaniu z holenderskim reporterem wojennym Thomasem Laudenem, który przedstawił tajniki i dylematy swej codziennej pracy. Braliśmy udział w lekcjach muzealnych w muzeach w Utrechcie, Arnhem i Amsterdamie. Ważną częścią spotkania były także gra miejska na starówce Culemborg oraz gra edukacyjna na terenie szkoły, których celem było poszerzenie wiedzy na temat geografii i historii krajów Unii Europejskiej.

Wszystkie te działania stały się świetną okazją do komunikacji w języku angielskim oraz pogłębienia umiejętności pracy zespołowej.

Agnieszka Loebl-Wysocka
Agnieszka Styła