Konkurs na najlepszy utwór literacki ogłosiła Oficyna Gdańska. Może to być opowiadanie, powieść, esej, a nawet komiks. Ważne, by zawierał szeroko pojęte motywy gdańskie.
Konkurs jest otwarty, a na jego uczestników czekają fantastyczne nagrody!
Parterami projektu są Miasto Gdańsk oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna.

Utwory można nadsyłać do 30 kwietnia 2020 roku na adres email: abialy@fundacjagdanska.pl z dopiskiem „konkurs".

Zapraszamy do udziału
Monika Ambroziak