21.02.20 w naszej szkole odbył się wykład o bioróżnorodności przeprowadzony przez pana dr hab. Piotra Rutkowskiego z wydziału biologii UG. W wykładzie brały udział wszystkie klasy o profilu biologiczno-chemicznym. Serdecznie dziękujemy za przybycie i podzielenie się z nami wiedzą. 
Kamila Skalska