W styczniu 2020 r. odbyło się podsumowanie szkolnego konkursu o życiu i twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.  

Uczennice klasy 2d:  

Zofia Królczyk
Julia Kapuścińska
Zuzanna Roszak 

 zdobyły ex aequo  I  miejsce. 

Serdecznie gratulujemy! 
Elżbieta Mateja 
Agnieszka Jenda 
Angelika Cieśluk