Szkolna siłownia jest już skompletowana!
Przysłużyły się temu fundusze rady rodziców no i oczywiście zespół siłaczy kompletujacych projekt:
Tymon Plata, Jakub Zawadziński i Paweł Ostrowski.
Do sesji zdjęciowej przyłączyli się również Piotr Kalicki i Krzysztof Szkutnik.