26 czerwca 2020 roku odbyło się rozstrzygnięcie szkolnego interdyscyplinarnego konkurs inspirowanego życiem i twórczością Lecha Bądkowskiego.

Celem konkursu była:

·         popularyzacja twórczości Lecha Bądkowskiego;
·         zapoznanie z biografią patrona;
·         kształtowanie wśród młodzieży postaw patriotycznych oraz szacunku dla kultury i tradycji narodowej.

Uczestnicy konkursu mieli za zadanie samodzielnie stworzyć pracę w formacie literackim lub plastycznym nawiązującą do myśli przewodniej konkursu, oddającą charakter twórczości i zaangażowanie w życie społeczne i polityczne Lecha Bądkowskiego.          

Komisja w składzie: Anna Meller, Anna Nieradko, Emilia Neyis, Angelika Cieśluk i Monika Krawiel jednogłośnie wyróżniła następujące utwory:

I miejsce – Zofia Ochnik 1a

II miejsce – Ignacy Wyziński

Zwycięskie utwory zostaną zaprezentowane przez twórców na uroczystościach nadania naszej Szkole imienia Lecha Bądkowskiego oraz dodatkowo zostaną opublikowane w szkolnym biuletynie. 

Serdecznie gratulujemy Zwycięzcom i dziękujemy wszystkim Uczestnikom za trud pracy. Analiza nadesłanych sprawiła nam ogromną przyjemność obcowania z rodzącymi się talentami! 

                                               

Organizatorka konkursu - Monika Krawiel