Klasa 2e zakończyła semestralny projekt edukacyjny przeprowadzony na Uniwersytecie Gdańskim w Instytucie Filologii Polskiej.
Przez 5 miesięcy uczniowie podzieleni na dwuosobowe zespoły przygotowywali i prowadzili zajęcia ze studentami z Chin, którzy w trakcie dwuletniego pobytu w Polsce próbują zmierzyć się z wyzwaniami stawianymi przez nasz język oraz poznać polską literaturę.
Uczniowie klasy humanistycznej przygotowywali i prezentowali materiały z poszczególnych epok literackich, co było dla nich wyzwaniem szczególnie w przypadku okresów, których jeszcze sami nie omawiali. Do tego opracowywali reprezentatywne utwory analizowane później ze studentami. W atrakcyjny wizualnie i przystępny sposób przedstawiali zawiłości historii literatury, układali zadania, sprawdzali wiedzę - a wszystko to ze słuchaczami, których językowe kompetencje oscylują na poziomie A1-A2. Była to spora trudność, ale nasza młodzież poradziła sobie z nią dzięki kreatywności. A na dodatek - co chyba było cennym doświadczeniem - uczniowie wcielali się w nauczycieli, poznając blaski i cienie tego zawodu.
Studenci z chińskiego Harbinu pięknie dziękują za "żywą lekcję kultury polskiej".

​Sylwia Karpowicz-Słowikowska
nauczyciel języka polskiego