15.06 -22.06.2020r. do godz. 15:00

Złożenie wraz z dokumentami wniosku i kartą indywidualnej ścieżki edukacyjnej o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej,
http://lo10.edu.gdansk.pl/pl/art/karta-indywidualnej-sciezki-edukacyjnej.19510.html
https://nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat/app/

30.06.2020r. (wtorek) godz. 13:00 Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych w X LOD

Pozostałe terminy zostaną podane w późniejszym czasie, po konsultacjach.
https://www.gov.pl/web/edukacja/terminy-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-2020-2021

 

Regulamin rekrutacji do X Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego