Bezpłatne telefoniczne konsultacje psychologiczne:

  • Ośrodek Interwencji Kryzysowej MOPR w Gdańsku – całodobowo, tel.: 58 511 01 21, 58 511 01 22,
  • Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii – tel.: 660 765 050 lub 721 613 787,
  • Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień – w godz. pracy Centrum - tel. 58 320 44 04,
  • Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży, w godz. 8.00-16.00, tel: 58 347 87 89 lub 58 347 89 30,
  • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę Centrum Pomocy Dzieciom – w godz. 8.00-18.00, tel.: 58 718 73 68.
  • Psycholog MOPR - w godz. pracy Ośrodka – tel.: 508 901 118, tel.: 787 960 860,

POMOC PSYCHOLOGICZNA I PSYCHIATRYCZNA

Fundacja FOSA – „ Młodzieżowy Szopen” Punkt Wsparcia Środowiskowego
Ul. Chopina 42, Gdańsk; www.fundacjafosa.pl

Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży
Ul. Racławicka 17, Gdańsk; Tel. 58 347 89 30; www.racławicka.gda.pl

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży
Ul. Oliwska 62, Gdańsk; Tel. 58 342 33 21; www.gcz.com.pl

Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej
ECS pl. Solidarności 1, III piętro, biuro 3.19; Tel. 733 522 733; http://profilaktykaspoleczna.pl

KRYZYSOWE SYTUACJE

Centrum Interwencji Kryzysowej FDDS
Pl. Ks. Gustkowicza 13, Gdańsk; Tel. 58 511 01 21, 58 01 22; Email: cik@fdds.pl

Telefon zaufania – pomoc dla dorosłych w sprawach dzieci
Tel. 800 100 100  (bezpłatny); od pn. do pt w godz. 12:00 – 15:00

STAŁA WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁĄ – DIAGNOZA, POMOC PSYCHOLOGICZNA

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1
Ul. Obywatelska 1, Gdańsk; tel. 58 341 87 58; http://poradniapp1.pl