W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Morena i projektu PO WER grupy projektowe wyjechały do Osówka.
Głównym celem wyjazdu była nauka pisania projektów: wyznaczanie celu, analiza potrzeb odbiorców, fazy projektu, harmonogram, budżet, planowanie działań, ryzyko w projekcie, promocja, typy ewaluacji itd.

Drugim etapem było pisanie i tworzenie własnych projektów w grupach. Naszym uczniom szczególnie bliskie są tematy dotyczące ekologii, doradztwa zawodowego oraz cyberprzestępstw.

Projekt PO WER, poza wachlarzem różnych warsztatów, zakłada zrealizowanie własnych projektów społecznych. Na swoje działania uczniowie mają do wykorzystania 1600 zł. To nauka w praktyce.  

Magdalena Zajkowska