W roku szkolnym 2019/2020 w X Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym w Gdańsku realizowany będzie projekt “Nadanie Imienia Szkole”.
Zachęcamy Państwa do zgłaszania propozycji kandydatur na patrona naszej szkoły (z krótkim uzasadnieniem).
Swoje propozycje mogą zgłaszać uczniowie, pracownicy szkoły, rodzice oraz społeczność lokalna.

Kandydat na Patrona powinien:
● stanowić autorytet;
● swymi dokonaniami, postawą wyróżniać się spośród mu współczesnych;
● nie wzbudzać kontrowersji historycznych, moralnych czy etycznych;
● być zasłużony dla historii regionu lub Polski.

Szczegółowy plan pracy oraz procedurę wyboru patrona znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce “Patron Szkoły”.

Zespół Koordynujący do Spraw Wyboru Patrona