Projekt Erasmus+ "Digital Challenges: Unlock the Escape Room (DigiChl) 2020-1-ES01-KA229-082269_3 jest realizowany przez X Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne w Gdańsku w latach 2020-2022 we współpracy z następującymi szkołami partnerskimi:

 

Institut El Palau (Barcelona, Hiszpania);

Çukurova Sanayi Ortaokulu (Tarsus, Turcja);

I Gymnasium Kamaterou (Ateny, Grecja);

Oulunkylän Yhteiskoulu (Helsinki, Finlandia);

Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs (Culemborg, Holandia).

 

Postęp w dziedzinie technologii komputerowych jest obecnie tak szybki, iż wymusza na nas nieustanny rozwój umiejętności cyfrowych. Projekt Erasmus +, jaki w latach 2020-2022 realizuje nasze liceum wraz z zaprzyjaźnionymi placówkami z  Hiszpanii, Turcji, Holandii, Włoch i Finlandii  ma na celu wzajemne wspieranie się szkół w nowoczesnej edukacji. Założeniem projektu jest kształcenie kompetencji oraz umiejętności cyfrowych umożliwiających pełny, świadomy i bezpieczny udział w społeczeństwie cyfrowym a także kształtowanie wartości, jakimi powinien kierować się młody Europejczyk, to znaczy poszanowanie demokracji, wolności i szacunku dla drugiego człowieka.

DigiChl wykorzystuje w nauce metodę grywalizacji, a szczególnie Escape Room. Jest to złożona gra, posiadająca fabułę, polegająca na wcielaniu uczniów w określone role i  wspólnym rozwiązywaniu problemów i zadań przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi cyfrowych i umiejętności korzystania z nowych technologii. Nasz projekt łączy treści nauczania z wielu dziedzin i przedmiotów szkolnych. Współpraca międzynarodowa w ramach Digital Challenges ma na celu przyniesienie korzyści naszym uczniom i nauczycielom poprzez wymianę dobrych praktyk pedagogicznych i sposobów radzenia sobie z cyfrowymi wyzwaniami i zagrożeniami wynikającymi z życia we współczesnym świecie cyfrowym. Oczekujemy, że projekt ten będzie miał trwały wpływ na nasze szkoły, życie i przyszłą karierę naszych uczniów oraz doskonalenie umiejętności nauczycieli.

 

 Koordynatorki projektu:

Agnieszka Czapiewska

Ewa Ornowska

2020-1-ES01-KA229-082269 Strategic Partnership for School Exchanges 

The Monster of Fame escaped from its box and is  

spreading online terror across the world!