Projekt Erasmus+ 2018-1-ES01-KA229-049979 Augmented Age of Inventions and Discoveries – Navigating the History of Technologies on Maritime Museums jest realizowany przez X Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku w latach 2018-2020 we współpracy z następującymi szkołami partnerskimi:
Institut El Palau (Barcelona, Hiszpania);
Çukurova Sanayi Ortaokulu (Tarsus, Turcja);
I Gymnasium Kamaterou (Ateny, Grecja);
Oulunkylän Yhteiskoulu (Helsinki, Finlandia);
Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs (Culemborg, Holandia).

Do głównych celów projektu należy zwiększenie motywacji uczniów do nauki języka angielskiego oraz przedmiotów ścisłych poprzez zastosowanie innowacyjnych metod nauczania opartych na wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Uczestnicy projektu pracują z oprogramowaniem Metaverse, pozwalającym na stworzenie rzeczywistości rozszerzonej. 
Mając na uwadze wynalazki i odkrycia, które stały się kamieniami milowymi w przemyśle morskim, uczniowie tworzą interaktywną grę edukacyjną. 
Powyższy projekt jest również doskonałą okazją, aby poznać dziedzictwo narodowe partnerów, doskonalić umiejętność pracy 
w zespole, a także przełamać bariery językowe i kulturowe. Pragniemy promować wśród uczniów postawę tolerancji oraz otwartości wobec innych narodów. 

Koordynator projektu:
Aleksandra Kozłowska

Nauczyciele prowadzący projekt:
Agata Bultrowicz
Marta Franciszkowicz-Żuk
Agnieszka Loebl-Wysocka
Sylwia Sorn
Agnieszka Styła