4 czerwca klasa 2f realizowała geograficzno-medialny projekt edukacyjny zatytułowany "Northern Lights" ( "Światła Północy"). 
Jednym z zadań było wykonanie filmu metodą animacji poklatkowej opowiadającego o legendach i wierzeniach związanych z zorzą polarną wśród ludów i narodowości świata. Zapraszamy do obejrzenia niektórych z nich!

https://gpe-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hanbara67_edu_gdansk_pl/EZQeD0BPbVNFm-HJW9ZBC1UBkSSUdptL9JlVj9pPyy3n9Q
https://gpe-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hanbara67_edu_gdansk_pl/ETxLzx0iX5hBifU3nnff9U0Bg7CbvnQaz7Sd18kabH0R5Q

Małgorzata Płóciennik
Hanna Rucińska