Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień rozpoczyna działania w ramach „Poradni Zdrowego Życia” Proponujemy Państwu dwa programy:

Program profilaktyki uzależnień behawioralnych (cyfrowych)

Dla dzieci i młodzieży w wieku 6 – 18 lat, program opiera się na maksymalnie trzech spotkaniach odbywających się w dwutygodniowych odstępach, skierowanych do dzieci i rodziców.   

Do udziału w programie zapraszamy gdy:

  • Istnieje podejrzenie, że dziecko zbyt wiele czasu poświęca na korzystanie z komputera czy telefonu,
  • Zachowanie dziecka w przypadku prób ograniczenia tego czasu jest niepokojące,
  • Dziecko zaniedbuje swoje obowiązki, ciężko jest się z nim porozumieć,
  • Zmieniło się zachowanie dziecka, co wzbudza niepokój,

Program profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych

Dla młodzieży w wieku 13 – 18 lat, program opiera się na maksymalnie czterech spotkaniach odbywających się w tygodniowych bądź dwutygodniowych odstępach, skierowanych do dzieci i rodziców.   

Do udziału w programie zapraszamy gdy:

  • Istnieje podejrzenie, że dziecko miało kontakt z alkoholem, marihuaną lub innymi substancjami (legalnymi lub nielegalnymi),
  • Dostrzegalne są niepokojące zmiany w funkcjonowaniu dziecka (zmiana środowiska, nawyków),
  • Istnieje obawa, że dziecko się uzależni,
  • Otoczenie uważa, że czas, aby skorzystać z pomocy specjalisty

Poradnia Zdrowego Życia to programy prowadzone przez dedykowanych specjalistów ( w tym psychologów i psychoterapeutów), mających doświadczenie z zakresu profilaktyki lub terapii uzależnień. Pomoc uzyskuje zarówno dziecko, jak również rodzic, który ma możliwość skorzystania z bezpłatnych spotkań szkoleniowych wzmacniających kompetencje rodzicielskie. Programy są bezpłatne, maksymalny czas ich trwania wynosi  4 tygodnie.

Dane kontaktowe:

Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień

Ul. Wrzeszczańska 2980-409 Gdańsk

Poradnia Zdrowego Życia - Tel. 58 320 44 04