Od 1 kwietnia Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsku uruchomi Poradnię Psychologiczno-Psychoterapeutyczną dla Dzieci i Młodzieży.

Oferta nowej poradni skierowana jest do dzieci i młodzieży, która boryka się z problemami emocjonalnymi, depresją oraz lękami. W poradni pomoc znajdą również, młodzi ludzie, którzy są ofiarami przemocy ze strony dorosłych lub rówieśników doświadczyły traumatycznych wydarzeń, czują się samotne, wyobcowane, odizolowane czy bezradne. Z pomocy psychologów będą mogły skorzystać dzieci mające problemy z opanowaniem agresji lub prawidłowym odżywianiem.

Na zespół nowej poradni składać będą się psycholodzy, terapeuci środowiskowi oraz psychoterapeuci. Będą oni świadczyć młodym pacjentom porady psychologiczne, psychoterapię indywidualną, rodzinną oraz grupową. Planowane są również sesje wsparcia psychospołecznego.

Poradnia psychologiczno-psychoterapeutyczna zlokalizowana będzie na terenie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. Tadeusza Bilikiewicza przy ul. Srebrniki. Aby skorzystać z pomocy w nowej poradni nie będzie potrzebne skierowanie, obowiązywać jednak będzie rejestracja. 

54°22'32.3"N 18°34'36.6"E

 

https://www.wsp-bilikiewicz.pl/aktualnosciwsp

Elżbieta Miksa