Zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie plastycznym inspirowanym twórczością C. K. Norwida.

Regulamin:

1. Prace plastyczne mają być na podstawie wybranego utworu lub utworów C. K. Norwida.

2. Przyjmowanie prac konkursowych od 10.11.2021 r. – 22.11.2021 do godz. 15:00.

3. Prace oceniane będą przez Komisję Konkursową 23.11.2021.

4. Nagradzane są trzy pierwsze miejsca. Przekazanie informacji Laureatom konkursu do 25.11.2021r.

5. Zamieszczenie informacji o wynikach konkursu do 23.11.2021

6. Prace należy złożyć w sali 29 u Pani Magdaleny Zajkowskiej lub sali 12 u Pani Angeliki Cieśluk.

7. Skład Komisji: Emilia Neys, Angelika Cieśluk, Magdalena Zajkowska.