W ubiegły czwartek odwiedziliśmy Muzeum Stutthof. 
Był to najdłużej funkcjonujący nazistowski obóz koncentracyjny znajdujący się na terenach wcielonych bezpośrednio do III Rzeszy. Wyzwolony 9 maja 1945 r. 
Celem wyjazdu było poznanie historii tego miejsca, a poprzez to kształtowanie postawy szacunku wobec miejsc pamięci. 

Magdalena Zajkowska 
Angelika Cieśluk