30. X. 2023 r. na 3 godzinie lekcyjnej, w ramach proponowanych przez Pomorską Bibliotekę Pedagogiczną w Gdańsku szkoleń dla uczniów,
Pani Aleksandra Kirczuk poprowadziła zajęcia:

"Kulturalnie = legalnie, co uczeń powinien wiedzieć o prawie autorskim"

Takiej wiedzy nigdy za wiele – bądźmy czujni i postępujmy legalnie!

Cecylia Gala
Barbara Paszkowska