„Gdy zapłonął nagle świat
Bezdrożami szli
Przez śpiący las
Równym rytmem młodych serc
Niespokojne dni
Odmierzał czas

Gdzieś pozostał ognisk dym
Dróg przebytych kurz
Cień siwej mgły
Tylko w polu biały krzyż
Nie pamięta już
Kto pod nim śpi..”

Tymi słowami Krzysztof  Klenczan kompozytor zespołu Czerwone Gitary chciał uczcić pamięć swojego ojca Czesława Klenczona, żołnierza Armii Krajowej, uczestnika polskiego podziemia antykomunistycznego w okresie powojennym, wyklętego… 

"Żołnierze Wyklęci byli żołnierzami polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR.  Walcząc z siłami nowego agresora, musieli  zmierzyć się z ogromną, wymierzoną w nich propagandą Polski Ludowej, która nazywała ich „bandami reakcyjnego podziemia”. Z kolei osoby działające w antykomunistycznych organizacjach i oddziałach zbrojnych, które znalazły się w kartotekach aparatu bezpieczeństwa, określono mianem „wrogów ludu”. Mobilizacja i walka Żołnierzy Wyklętych była pierwszym odruchem samoobrony społeczeństwa polskiego przeciwko sowieckiej agresji i narzuconym siłą władzom komunistycznym, ale też przykładem najliczniejszej antykomunistycznej konspiracji zbrojnej w skali europejskiej, obejmującej teren całej Polski, w tym także utracone na rzecz Związku Sowieckiego  Kresy Wschodnie II RP.

 Uczestników ruchu partyzanckiego określa się też jako „żołnierzy drugiej konspiracji” lub „Żołnierzy Niezłomnych”.

Fenomen powojennej konspiracji niepodległościowej polega m.in. na tym, że była ona – aż do powstania Solidarności – najliczniejszą formą zorganizowanego oporu społeczeństwa polskiego wobec narzuconej władzy. Żołnierze Wyklęci dzięki swojej działalności przyczynili się do opóźnienia kolejnych etapów utrwalania systemu komunistycznego, pozostając dla wielu środowisk wzorem postawy obywatelskiej.”

Chcąc uczcić pamięć Żołnierzy Wyklętych nauczyciele X Liceum Ogólnokształcącego zapraszają do udziału w konkursie: „Wyklęci. Niezłomni.” 

Zadaniem uczestnika jest napisanie pracy pisemnej o Żołnierzach Wyklętych (np. esej lub wspomnienia kombatanta.)

Kryteria oceniania.

1. Poprawność merytoryczna – zgodność treści z prawdą historyczną o Żołnierzach Wyklętych, umiejscowienie postaci i wydarzeń w czasie i przestrzeni; opisanie kontekstu historycznego.

2. Oryginalność ujęcia tematu i autorefleksja. 

3. Poprawność językowa.

4. Autorem pracy może być tylko jeden uczeń pracujący samodzielnie.

6. Plagiaty tekstów oraz skopiowane grafiki bez podania źródła dyskwalifikują pracę.

Pracę należy przesłać (w pliku word; czcionka 12, odstęp 1,5, czcionka Times New Roman) do organizatorów konkursu najpóźniej do godziny 17:00; dnia 15.03.2021.

Czekają atrakcyjne nagrody. 

Organizatorzy: 

Magdalena Zajkowska
Ewa Ornowska 
Joanna Zorn-Szumiło 

https://www.youtube.com/watch?v=ay77vuSEYJs