GODZINY PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ
X Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego
im. Lecha Bądkowskiego w Gdańsku

3.07

9.00 – 15.00

4.07

09.00 – 15.00

5.07

09.00 – 15.00

15.07

09.00 – 13.00

16.07

10.00 – 14.00

17.07

09.00 – 13.00

18.07

10.00 – 14.00

19.07

10.00 – 15.00

23.07

09.00 – 13.00

24.07

10.00 – 14.00

25.07

09.00 – 13.00

26.07

10.00 – 14.00