Uczniowie klas 2A, 2B, 2C oraz klasy 3D uczestniczyli w projekcie Fundacji GENERACJA poprzez przygotowanie materiałów edukacyjnych na temat poprawnego postępowania z odpadami komunalnymi. 
Akcja „Edukacja Segregacja” jest organizowana w roku szkolnym 2019/2020 dla dzieci z gdańskich przedszkoli  i szkół podstawowych przez Urząd Miejski w Gdańsku.

Monika Ambroziak
Monika Krawiel