W dniach 28-30.09 uczestniczyliśmy w warsztatach organizowanych w ramach projektu Czas na młodzież 2019 POWER, którego realizatorem jest Stowarzyszenie Morena. 

 Szkolenia dotyczyły:  

- wolontariatu europejskiego,  

-komunikacji międzykulturowej; czyli jak pracować z ludźmi wielu kultur, 

-autoprezentacji, 

-dobrego fuck up; czy porażka może zaprowadzić do sukcesu?  

Niestety projekt dobiega końca. Za możliwość wzięcia w nim udziału serdecznie dziękujemy! <3 

 

Koordynatorzy: 

Magdalena Zajkowska 

Kamila Skalska