1. Procedury zapewnienia bezpieczeństwa od dnia 1 września 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 w X LOD
  2. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla szkól