W miniony czwartek (7.10.2021) wspólnie z klasami: 3Ap i 3Bp doświadczyliśmy żywej lekcji historii zwiedzając Muzeum Stutthof. 

„Zostało ono powołane dzięki staraniom byłych więźniów obozu Stutthof, uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku w dniu 12 marca 1962 r. Jest państwową instytucją kultury podległą Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Wizyta w miejscu pamięci – byłym niemieckim obozie koncentracyjnym to ważny wychowawczo element edukacji młodego człowieka. Dorastają kolejne pokolenia powojnia, odchodzą od nas świadkowie tych wydarzeń, jednak misja związana z nauką z historii i ostrzeżeniem wyrażanym w autentycznym miejscu są wciąż aktualne. Świat i ludzie się zmieniają, wartości jakie chcemy przekazać w czasie pobytu w Muzeum Stutthof w Sztutowie są jednak stałe i uniwersalne. Zdajemy sobie sprawę, że opowiedzieć o cierpieniu, tęsknocie, bólu, rozłące czy wreszcie śmierci jest niezmiernie trudno ale Miejsce i pamięć Ofiar zobowiązuje.” 

Anna Bleja 

Sylwia Kotowicz 

Agnieszka Jenda 

Magdalena Zajkowska