INFORMATOR MATURALNY 2021

Arkusze maturalne, materiały ćwiczeniowe, karty wzorów, informatory z poszczególnych przedmiotów oraz instrukcja dotycząca zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego znajdują się na stronach:
- Centralnej Komisji Egzaminacyjnej https://cke.gov.pl/
- Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej https://www.oke.gda.pl/.