SKŁADANIE DEKLARACJI MATURALNEJ

Przyjęcie od uczniów deklaracji mija 28 września 2020 roku.

  • Wejdź na stronę: https://deklaracja.edu.pl/226101-FT1NQ
  • Wypełnij deklarację. Wszystkie pola w czerwonej ramce należy obowiązkowo uzupełnić.
  • Podaj adres e-mail, na który dostaniesz pdf z Twoją deklaracją.
  • Jeżeli chcesz poprawić deklarację wejdź na wskazany link i wypełnij deklarację jeszcze raz.
  • Wydrukuj dwustronnie ostateczną wersję deklaracji, podpisz ją i dostarcz do wychowawcy do 28 września 2020 roku.