Informacje ogólne
 
 • Obiady przygotowywane są w kuchni szkolnej.
 • Koszt posiłku wynosi 4,00 zł (zupa, drugie danie, napój).
 • Obiady są wydawane od poniedziałku do piątku podczas przerw obiadowych: 12:25 oraz 13:30.
 • Dziecko na obiady zostanie zapisane wyłącznie na podstawie złożonej deklaracji u intendentki stołówki.
 • Nowe informacje będą umieszczane na stronie szkoły w zakładce – obiady.
 • Godziny przyjęć intendentki X LO: codziennie w godzinach 08:00 - 12:00.
 
Zasady opłat za obiady:
 
 • Opłata miesięczna obliczana jest według wzoru: ilość dni nauki szkolnej x 4,00 zł.
 • Opłatę za obiady należy dokonać z góry do 10-go dnia miesiąca.
 • Płatność wyłącznie przelewem na numer rachunku bankowego szkoły: BANK PKO SA 08 1240 1268 1111 0010 7499 3858 
  tytułem: imię i nazwisko dziecka, klasa, za jaki miesiąc. 
  Przy pomniejszonej wpłacie konieczna jest informacja z czego taka wpłata wynika np. z nieobecności dziecka w dniu ……………………
 • Warunkiem korzystania z obiadu jest okazanie ważnego karnetu przy wejściu na jadalnię.
 • Karnety należy odbierać u intendentki pod koniec miesiąca w godzinach 08:00 - 12:00.
 • Nieobecność dziecka na obiedzie , w celu dokonania odliczenia , koniecznie musi być zgłoszona z jedno dniowym wyprzedzeniem do godziny 10:00. Taką informację należy przekazać osobiście, telefonicznie: 58 341 - 49 - 15 wew. 37 lub e-mailem: j.szutarska.gim25@onet.eu
 • Obiady w stołówce będą wydawane od dnia 10 września 2018 r.
 
Wysokość opłat w poszczególnych miesiącach:
 
 • Wrzesień 2018 r. - 60,00 zł
 • Październik 2018 r. - 92,00 zł
 • Listopad 2018 r. - 80,00 zł
 • Grudzień 2018 r. - 60,00 zł
 • Styczeń 2019 r. - 84,00 zł
 • Luty 2019 r. - 40,00 zł
 • Marzec 2019 r. - 84,00 zł
 • Kwiecień 2019 r. - 52,00 zł
 • Maj 2019 r. - 80,00 zł
 • Czerwiec 2019 r. - 52,00 zł