3.09.2018 r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zebranie Rady Pedagogicznej.

13.09.2018 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej. Spotkanie wychowawców i nauczycieli z rodzicami.

Do 14.09.2018 r.

Przeprowadzenie testów diagnostycznych dla klas pierwszych i przekazanie wyników przewodniczącym zespołów.

1.11.2018 r.

Wszystkich Świętych - dzień ustawowo wolny od pracy.

2.11.2018 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

8.11.2018 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej. Spotkanie wychowawców i nauczycieli z rodzicami - informacje o bieżących ocenach uczniów. Zapoznanie rodziców uczniów klas trzecich z organizacją  próbnego  egzaminu gimnazjalnego.

listopad 2018 r.

Próbny egzamin gimnazjalny. W tych dniach klasy LO mają zajęcia.

23-31.12.2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna.

2.01.2019 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

Do 9.01.2019 r.

Wystawienie przewidywanych niedostatecznych ocen śródrocznych. Ocenę przewidywaną należy wpisać do dziennika elektronicznego.

10.01.2019 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej. Spotkanie wychowawców i nauczycieli z rodzicami - informacja o przewidywanych niedostatecznych ocenach śródrocznych.

Do 21.01.2019 r.

Wystawienie ocen śródrocznych i ocen z zachowania. Ustalenie śródrocznej oceny klasyfikacyjnej odbywa się przez wpisanie jej
do dziennika elektronicznego.

24.01.2019 r.

Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej. Spotkanie wychowawców i nauczycieli z rodzicami - przekazanie informacji
o ustalonych ocenach śródrocznych. Zapoznanie rodziców uczniów klas trzecich z procedurami egzaminu gimnazjalnego.

25.01.2019 r.

Koniec pierwszego semestru.

31.01.2019 r.

Analityczna Rada Pedagogiczna.

11-24.02.2019 r.

Ferie zimowe.

28.03.2019 r.

Spotkanie wychowawców i nauczycieli z rodzicami - informacje o bieżących ocenach uczniów.

10-12.04.2019 r.

Egzaminy gimnazjalne. Dla uczniów LO dni wolne od zajęć dydaktycznych.

18-23.04.2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna.

29-30.04 i 2.05.2019 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych.

Do 29.05.2019 r.

Wystawienie przewidywanych ocen rocznych i końcowych. Ocenę przewidywaną należy wpisać do dziennika elektronicznego.

30.05.2019 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej. Spotkanie wychowawców i nauczycieli z rodzicami- informacja o przewidywanych niedostatecznych ocenach rocznych i końcowych. Szkolenie dla rodziców uczniów klas trzecich dotyczące naboru  elektronicznego do szkół średnich.

maj 2019r.

Testy diagnostyczne dla klas LO.

3-5.06.2019 r.

Termin dodatkowych egzaminów gimnazjalnych.

Do 11.06.2019 r.

Wystawienie ocen rocznych i końcowych oraz ocen z zachowania. Ustalenie rocznej i końcowej oceny klasyfikacyjnej odbywa się przez wpisanie jej do dziennika elektronicznego.

13.06.2019 r.

Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej.

20.06.2019 r.

Boże Ciało- dzień ustawowo wolny od pracy.

21.06.2019 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

25.06.2019 r.

Analityczna Rada Pedagogiczna cz. I

26-28.08.2019 r.

Egzaminy poprawkowe.

Druga połowa  sierpnia 2019 r.

Przygotowanie przez nauczycieli dokumentacji do pracy w nowym roku szkolnym.

26.08.2019 r.

Analityczna Rada Pedagogiczna cz. II

29.08.2019 r.

Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej. Zebranie Rady Pedagogicznej dotyczące organizacji roku szkolnego 2019/2020.

 

UWAGI:

  • Termin rekolekcji wielkopostnych zostanie podany w późniejszym czasie.