Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz Sąd Okręgowy w Gdańsku zapraszają do udziału w II Pomorskim Turnieju Wiedzy o Prawie.

Celem Turnieju jest poszerzenie i pogłębienie wiedzy uczniów o prawie oraz funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości w naszym państwie, przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie, przekazywanie praktycznej wiedzy prawnej, rozbudzanie zainteresowań uczniów – orientacja zawodowa, kształtowanie postaw szacunku do prawa, kształtowanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów, wspieranie ustawowych zadań szkoły ze szczególnym uwzględnieniem działań profilaktycznych i prewencyjnych.

Etapy: szkolny, międzyszkolny oraz wojewódzki – Finał.

ETAP SZKOLNY – 1 marca 2019 r. w godzinach 10:00 –11:00

a. zagadnienia konkursowe: zagadnienia zawarte w podstawie programowej przedmiotu Wiedza o Społeczeństwie dla gimnazjum:

 • pkt 5: Udział obywateli w życiu publicznym;
 • pkt 10: Państwo i władza demokratyczna;
 • pkt 11: Rzeczpospolita Polska jako demokracja konstytucyjna;
 • pkt 12: System wyborczy i partyjny;
 • pkt 13: Władza ustawodawcza w Polsce;
 • pkt 14: Władza wykonawcza;
 • pkt 15 Władza sądownicza;
 • pkt 16: Samorządy i ich znaczenie;
 • pkt 17: Gmina jako wspólnota mieszkańców;
 • pkt 18: Samorząd powiatowy i wojewódzki;
 • pkt 19: Relacje Polski z innymi państwami;
 • pkt 20: Integracja europejska;
 • pkt 21: Polska w Unii Europejskiej;
 • pkt 22: Współpraca i konflikty międzynarodowe;

b. wiadomości dla gimnazjalistów zawarte w „Przychodzi uczeń do prawnika...” autorstwa Natalii Radosh i Michała Łakomeckiego, dostępnym na stronie: https://ms.gov.pl/pl/poradnik-prawny-dla-mlodziezy/poradnik-do-pobrania/

Zapisy do 8 lutego 2019 r. u Pani M. Zajkowskiej

 

Regulamin i szczegółowe informacje na temat Turnieju zamieszczone są na stronach Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz Sądu Okręgowego w Gdańsku: www.kuratorium.gda.pl,  www.gdansk.so.gov.pl